+

اولین تراکنش ساتنا و پایای گروهی از طریق سامانه ERP بروی حساب‌های حقوقی