تغییر بازی در زمین بانکداری باز/ رویای بزرگان با “فرابوم” تعبیر می‌شود؟+

تغییر بازی در زمین بانکداری باز/ رویای بزرگان با “فرابوم” تعبیر می‌شود؟