+

عقد تفاهم‌نامه بین فرابوم و باشگاه کسب و کار و دانش‌بنیان باکس