برنامه‌نویس جاوا

شرایط احراز:
  • تحصیلات: حداقل کارشناسی کامپیوتر
  • سن: 20 تا 30 سال
  • سابقه کاری: مهم نیست
شرح شغل و وظایف:

مسلط بر:

   • Java developer
   • java EE
   • Spring framework
   • Tomcat
   • oracle database
   • restfull web service
مهارت‌های عمومی مورد نیاز
  • دارای توانایی شنود موثر
  • توانایی حل مسأله، شبکه‌سازی، کار تیمی و دارای هوش اجتماعی بالا
مزایا:
  • کار در محیطی خلاق و پیشرو
  • همگام با تکنولوژی روز دنیا
  • تجربه کار بر روی سیستم‌هایی با تعداد کاربر بسیار زیاد و تعداد فراخوانی بسیار بالا
  • کارانه/پاداش
  • بیمه تکمیلی رایگان
  • امکان ارتقاء شغلی و دانشی

برنامه‌نویس جاوا

شرایط احراز:
 • تحصیلات: حداقل کارشناسی کامپیوتر
 • سن: 20 تا 30 سال
 • سابقه کاری: مهم نیست
شرح شغل و وظایف:

مسلط بر:

 • Java developer
 • java EE
 • Spring framework
 • Tomcat
 • oracle database
 • restfull web service
مهارت‌های عمومی مورد نیاز
 • دارای توانایی شنود موثر
 • توانایی حل مسأله، شبکه‌سازی، کار تیمی و دارای هوش اجتماعی بالا
مزایا:
 • کار در محیطی خلاق و پیشرو
 • همگام با تکنولوژی روز دنیا
 • تجربه کار بر روی سیستم‌هایی با تعداد کاربر بسیار زیاد و تعداد فراخوانی بسیار بالا
 • کارانه/پاداش
 • بیمه تکمیلی رایگان
 • امکان ارتقاء شغلی و دانشی
فهرست