کارشناس تحقیقات بازار

شرایط احراز:
  • تحصیلات: حداقل کارشناسی آمار/ریاضی و گرایش‌های مدیریت
  • سن: 25 تا 40 سال
  • سابقه کاری: حداقل 3 سال
شرح شغل و وظایف:
  •  انجام تحقیقات و ارائه گزارش درباره مشتریان بالقوه به بخش توسعه بازار
  •  انجام تحقیقات و ارائه گزارش در خصوص سرویس‌دهندگان بانکی و غیربانکی به منظور توسعه کسب‌وکار
  •  انجام تحقیقات در مورد صنعت بانکداری و نوآوری باز، فرصت‌های پیش‌روی آن و روندهای جهانی و داخلی این صنعت و ارائه گزارش تحلیلی به معاونت کسب‌وکار
  •  تهیه گزارشات دوره‌ای از اقدامات صورت‌گرفته در خصوص تحقیقات بازار
  • تحلیل آماری کسب‌وکار فرابوم و ارائه راهکار برای بهبود آن
  •  پایش مستمر گزارشات منابع داده اولیه و ثانویه
مزایا:
  • کار در محیطی خلاق و پیشرو
  • همگام با تکنولوژی روز دنیا
  • تجربه کار بر روی سیستم‌هایی با تعداد کاربر بسیار زیاد و تعداد فراخوانی بسیار بالا
  • کارانه/پاداش
  • بیمه تکمیلی رایگان
  • امکان ارتقاء شغلی و دانشی

کارشناس تحقیقات بازار

شرایط احراز:
 • تحصیلات: حداقل کارشناسی آمار/ریاضی و گرایش‌های مدیریت
 • سن: 25 تا 40 سال
 • سابقه کاری: حداقل 3 سال
شرح شغل و وظایف:
 •  انجام تحقیقات و ارائه گزارش درباره مشتریان بالقوه به بخش توسعه بازار
 •  انجام تحقیقات و ارائه گزارش در خصوص سرویس‌دهندگان بانکی و غیربانکی به منظور توسعه کسب‌وکار
 •   انجام تحقیقات در مورد صنعت بانکداری و نوآوری باز، فرصت‌های پیش‌روی آن و روندهای جهانی و داخلی این صنعت و ارائه گزارش تحلیلی به معاونت کسب‌وکار
 •  تهیه گزارشات دوره‌ای از اقدامات صورت‌گرفته در خصوص تحقیقات بازار
 • تحلیل آماری کسب‌وکار فرابوم و ارائه راهکار برای بهبود آن
 •  پایش مستمر گزارشات منابع داده اولیه و ثانویه
مزایا:
 • کار در محیطی خلاق و پیشرو
 • همگام با تکنولوژی روز دنیا
 • تجربه کار بر روی سیستمهایی با تعداد کاربر بسیار زیاد و تعداد فراخوانی بسیار بالا
 • کارانه/پاداش
 • بیمه تکمیلی رایگان
 • امکان ارتقاء شغلی و دانشی
فهرست