کارشناس توسعه کسب‌وکار

شرایط احراز:
  • تحصیلات: حداقل کارشناسی مهندسی کامپیوتر/ مهندسی فناوری اطلاعات/ مدیریت کسب‌وکار/ گرایش‌های مدیریت
  • سن: 25 تا 40 سال
  • سابقه کاری: حداقل 5 سال
شرح شغل و وظایف:
  • مذاکره با سرویس‌دهندگان بانکی و غیربانکی به منظور عقد و تمدید قرارداد با آن‌ها و دریافت سرویس‌های مورد نظر
  • تهیه و تدوین گزارش‌های دوره‌ای  برای ارائه به سرویس‌دهندگان بانکی و غیر بانکی
  •  پایش و شناسایی نیازمندی‌های سرویس‌دهندگان بانکی و غیر بانکی
  •  اجرای برنامه‌های ارتباطی با سرویس‌دهندگان بانکی و غیر بانکی به منظور نگهداشت آن‌ها
  • برقراری ارتباط بین تیم توسعه بازار و تیم فنی سرویس‌دهندگان بانکی و غیر بانکی جهت ایجاد دسترسی‌های لازم برای مشتریان و پیگیری مشکلات مشتریان در دریافت سرویس‌های مورد نظر
  •  اجرای برنامه‌های آموزشی برای سرویس‌دهندگان بانکی و غیربانکی و مشتریان آن‌ها
  • مستندسازی فرآیند اخذ سرویس از هر یک از سرویس‌دهندگان بانکی و غیربانکی
  • تهیه و تدوین گزارشات مدیریتی تحلیلی در مورد سرویس‌های دریافتی و درآمد حاصل از آن از سرویس‌دهندگان بانکی و غیربانکی
  •   بررسی اطلاعات صورت وضعیت قراردادها، رفع مغایرت و ارتباط با سرویس‌دهندگان جهت اخذ تأییدیه آن به منظور ارائه به واحدمالی و وصول مطالبات
  • ارتباط با سرویس‌دهندگان جهت اخذ تأییدیه آن به منظور ارائه به واحدمالی و وصول مطالبات
  •  آشنا به مبانی فروش و بازاریابی، مبانی حسابداری، مدیریت پروژه، مفاهیم بانکداری و فین‌تک، مدل‌های کسب‌وکار
مهارت‌های عمومی مورد نیاز
  • مسلط به نرم‌افزارهای Office
  • دارای توانایی شنود موثر
  • توانایی متقاعدسازی، مذاکره، حل مساله، شبکه‌سازی، کار تیمی و دارای هوش اجتماعی بالا
مزایا:
  • کار در محیطی خلاق و پیشرو
  • همگام با تکنولوژی روز دنیا
  • تجربه کار بر روی سیستم‌هایی با تعداد کاربر بسیار زیاد و تعداد فراخوانی بسیار بالا
  • کارانه/پاداش
  • بیمه تکمیلی رایگان
  • امکان ارتقاء شغلی و دانشی

کارشناس توسعه کسب‌وکار

شرایط احراز:
 • تحصیلات: حداقل کارشناسی مهندسی کامپیوتر/ مهندسی فناوری اطلاعات/ مدیریت کسب‌وکار/ گرایش‌های مدیریت
 • سن: 25 تا 40 سال
 • سابقه کاری: حداقل 5 سال
شرح شغل و وظایف:
 • مذاکره با سرویس‌دهندگان بانکی و غیربانکی به منظور عقد و تمدید قرارداد با آنها و دریافت سرویس‌های مورد
 • تهیه و تدوین گزارش‌های دوره‌ای  برای ارائه به سرویس‌دهندگان بانکی و غیر بانکی
 •  پایش و شناسایی نیازمندی‌های سرویس‌دهندگان بانکی و غیر بانکی
 •  اجرای برنامه‌های ارتباطی با سرویس‌دهندگان بانکی و غیر بانکی به منظور نگهداشت آن‌ها
 • برقراری ارتباط بین تیم توسعه بازار و تیم فنی سرویس‌دهندگان بانکی و غیر بانکی جهت ایجاد دسترسی‌های لازم برای مشتریان و پیگیری مشکلات مشتریان در دریافت سرویس‌های مورد نظر
 •  اجرای برنامه‌های آموزشی برای سرویس‌دهندگان بانکی و غیربانکی و مشتریان آن‌ها
 • مستندسازی فرآیند اخذ سرویس از هر یک از سرویس‌دهندگان بانکی و غیربانکی
 • تهیه و تدوین گزارشات مدیریتی تحلیلی در مورد سرویس‌های دریافتی و درآمد حاصل از آن از سرویس‌دهندگان بانکی و غیربانکی
 •   بررسی اطلاعات صورت وضعیت قراردادها، رفع مغایرت و ارتباط با سرویس دهندگان جهت اخذ تاییدیه آن به منظور ارائه به واحدمالی و وصول مطالبات
 • ارتباط با سرویس دهندگان جهت اخذ تاییدیه آن به منظور ارائه به واحدمالی و وصول مطالبات
 •  آشنا به مبانی فروش و بازاریابی،مبانی حسابداری، مدیریت پروژه، مفاهیم بانکداری و فین‌تک، مدل‌های کسب و کار
مهارت‌های عمومی مورد نیاز
 • مسلط به نرم‌افزارهای Office
 • دارای توانایی شنود موثر
 • توانایی متقاعدسازی،مذاکره،حل مساله، شبکه سازی،کار تیمی و دارای هوش اجتماعی بالا
مزایا:
 • کار در محیطی خلاق و پیشرو
 • همگام با تکنولوژی روز دنیا
 • تجربه کار بر روی سیستمهایی با تعداد کاربر بسیار زیاد و تعداد فراخوانی بسیار بالا
 • کارانه/پاداش
 • بیمه تکمیلی رایگان
 • امکان ارتقاء شغلی و دانشی
فهرست