برنامه‌نویس دات نت

شرایط احراز:
  • تحصیلات: حداقل کارشناسی کامپیوتر
  • سن: 20 تا 30 سال
  • سابقه کاری: مهم نیست
شرح شغل و وظایف:

مسلط بر:

   • ASP.Net MVC/ Core
   • NET Entity Framework.
   • JQuery
   • Html & CSS
   • JavaScript
   • Sql server/Oracle Database
   • OOP
   • Soap/Rest Servic
مهارت‌های عمومی مورد نیاز
  • دارای توانایی شنود موثر
  • توانایی حل مساله، شبکه‌سازی، کار تیمی و دارای هوش اجتماعی بالا
مزایا:
  • کار در محیطی خلاق و پیشرو
  • همگام با تکنولوژی روز دنیا
  • تجربه کار بر روی سیستم‌هایی با تعداد کاربر بسیار زیاد و تعداد فراخوانی بسیار بالا
  • کارانه/پاداش
  • بیمه تکمیلی رایگان
  • امکان ارتقاء شغلی و دانشی

برنامه‌نویس دات نت

شرایط احراز:
 • تحصیلات: حداقل کارشناسی کامپیوتر
 • سن: 20 تا 30 سال
 • سابقه کاری: مهم نیست
شرح شغل و وظایف:

مسلط بر:

 • ASP.Net MVC/ Core
 • NET Entity Framework.
 • JQuery
 • Html & CSS
 • JavaScript
 • Sql server/Oracle Database
 • OOP
 • Soap/Rest Servic
مهارت‌های عمومی مورد نیاز
 • دارای توانایی شنود موثر
 • توانایی حل مساله، شبکه‌سازی، کار تیمی و دارای هوش اجتماعی بالا
مزایا:
 • کار در محیطی خلاق و پیشرو
 • همگام با تکنولوژی روز دنیا
 • تجربه کار بر روی سیستم‌هایی با تعداد کاربر بسیار زیاد و تعداد فراخوانی بسیار بالا
 • کارانه/پاداش
 • بیمه تکمیلی رایگان
 • امکان ارتقاء شغلی و دانشی
فهرست