ارتباط با فرابوم

آدرس   آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 2

کد پستی   کد پستی: 1516714414

شماره تماس   تلفن: 02147725000، 02188646794، 02188643267، 02188647623، 02188645615، 02188649643

فکس   فکس: 02188742382

میز خدمت   میز خدمت: 02147725152 و 02147725155

فهرست