نحوه عملکرد API
API

نحوه استفاده از  API

زمانی که کارمندان واحد پشتیبانی مشتریان در شرکت‌های فناوری‌محور، بخواهند به یکی از مشتریان توضیح دهند که چرا امکان دسترسی…
انواع API ها
API

انواع APIها

  APIها (Application Programming Interface) یا رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن‌، پیشخدمت‌های حرفه‌ای دنیای دیجیتال هستند که امکان برقراری ارتباط میان دو…
فهرست