نحوه عملکرد API
API

نحوه استفاده از  API

زمانی که کارمندان واحد پشتیبانی مشتریان در شرکت‌های فناوری‌محور، بخواهند به یکی از مشتریان توضیح دهند که چرا امکان دسترسی…
انواع API ها
API

انواع APIها

  APIها (Application Programming Interface) یا رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن‌، پیشخدمت‌های حرفه‌ای دنیای دیجیتال هستند که امکان برقراری ارتباط میان دو…
نگرش نسبت به بانکداری باز و مشارکت فین‌تک‌ها
بانکداری باز

نگرش نسبت به بانکداری باز و مشارکت فین‌تک‌ها

مدیران مالی بیش از هر زمان دیگری به بانکداری باز خوش‌بین هستند. با اینکه تعداد زیادی از موسسات مالی متوجه فرصت‌های موجود در بانکداری باز شده‌اند، اما هنوز سوالات بسیاری برای تبدیل بانکداری باز به یک استراتژی عینی وجود دارد که در این گزارش به آنها اشاره شده است.

فهرست