همکاری فرابوم با ایران خودور

فرابوم؛ چابک در ارائه خدمات به سازمان‌های بزرگ مقیاس

همکاری فرابوم و شرکت ایران فاوا گسترش بمنظور راه اندازی و همچنین عملیاتی سازی پروژه پیش ثبت نام خودرو برای مشتریان شرکت ایرانخودرو ویژه عیدسعید فطر

فرابوم با ارائه بالغ بر ده نمونه کد به زبان‌های مختلف می‌تواند به سازمان‌های بزرگ مقیاس و شرکت‌های استارت‌آپ در نهایت چابکی ارائه خدمت نماید.

مشتری: ایران خودرو
مجری : ایران فاوا گسترش
پروژه : پیش ثبت نام خودرو (ویژه عید فطر)
زمان پیاده سازی سرویس: کمتر از دو ساعت
زمان انتظار عملیاتی سازی سرویس: کمتر از یکساعت پس از خاتمه تست
فراخوانی خدمت طی سه روز: بالغ بر 4 میلیون فراخوانی
پشتیبانی در چرخه عمر پروژه : 7×24

مطالب مرتبط:
فهرست