ملاک های داوری اولین دوره چالش نوآوری توسن

خیلی از ماها، زمانی که در رویدادهایی مثل هکاتون شرکت می کنیم با دغدغه هایی رو به رو هستیم، یکی از مهم ترین آنها ملاکهای داوری رویداد است. این که بتوان لیست کاملی از ملاک های داوری را تعیین نمود تقریبا غیر ممکن است زیرا داوران هر یک برخی معیارها را مدنظر قرار داده و داوری را بر اساس این ملاک ها انجام می دهند، اما می توان حوزه های اصلی ملاک های داوران را مشخص نمود به خصوص در حوزه بانکی که حوزه با شرایط و ضوابط خاص خود رو به رو است. بدین رو می توان حوزه های اصلی ملاک داوران اولین هکاتون بانکی ایران را بدین صورت عنوان نمود:

  • نوآورانه و خلاقانه بودن ایده؛ اینکه یک ایده تا چه حد ناب و خلاقانه است، اینکه تا چه حد به دنبال پوشش نیازهای مشتریان خود است و اینکه تا چه حد می خواهد در حوزه ای از مسائل بانکی ایجاد نوآوری کند، از مهمترین مسائلی است که نظر داوران را به خود جلب می کند. در نظر داشته باشید که خلاقیت و نوآوری به معنی تولید یک محصول که قبلا وجود نداشته باشد نیست، گاه ایجاد محصولی که مشابه آن وجود دارد اما روشهای خلاقانه ای در آن درنظر گرفته شده نیز نوآوری است، به عنوان مثال ایجاد روش درآمدی جدید و خلاقانه برای یک محصول که مشابه آن وجود دارد نیز نوآوری است.
  • مدل کسب و کار؛ بدون شک مدل کسب و کار و اهدافی که کسب و کار مورد نظر دنبال می کند از مسائل مهم داوری است. مدل کسب و کار دارای اجزای مختلفی است و هر یک از آنها از اهمیت بالایی برخوردارند اما در رویدادهایی این چنینی قسمتهای بخش های مشتریان، ارزش پیشنهادی، جریانهای درآمدی، ارتباط با مشتری و کانال از اهمیت بالاتری برخوردار هستند.
  • کیفیت رابط کاربری و مناسب بودن تجربه کاربری؛ در دنیای فعلی یک اپ یا وب سایت هر چقدر نیز نیاز مشتریان را پوشش دهد اما رابط کاربری مناسبی نداشته باشد و تجربه کاربری رضایت بخشی را برای بخشهای مشتری مورد هدف خود به ارمغان نیاورد پذیرفتنی نیست. پس در نظر داشتن ارائه یک رابط کاربری شیک و بی نقص و ایجاد یک تجربه کاربری مورد قبول از مهمترین حوزه های داوری است.
  • میزان تحقق ایده و رسیدن به MVP از منظر اجرایی و پیاده سازی؛ اینکه چند درصد از کار در زمان رویداد پیاده سازی شده و تا چه حد MVP مدنظر تیم محقق شده از دیگر ملاکهای داوری است. یکی از مسائلی که در این حوزه مهم می باشد این است که MVP مدنظر تیم دقیقا یک MVP می باشد یا خیر. پس انتخاب درست کمینه محصول پذیرفتنی خوب می تواند در انتخاب داوران دارای امتیاز باشد.
  • کار تیمی و روحیه، اشتیاق و انگیزه؛ یک ایده به صورت تیمی تولید و اجرا می شود احتمال موفقیت بالاتری دارد تا زمانی که به صورت فردی انجام می شود. پس کار تیمی و میزان روحیه، اشتیاق و انگیزه تیمی و همچنین در نظر گیری مسائلی همچون تقسیم کار و هماهنگی تیمی نیز اهمیت دارد.
مطالب مرتبط:
فهرست