دسته بندی کلی فین‌تک ها

فرابوم با ارائه خدمات متنوع از طریق بیش از 200، API و فراهم سازی دسترسی به بیش از 140 میلیون حساب، بستری ایده آل جهت توسعه محصول و کسب و کار در انواع دسته های فین‌تک است.

اینشورتک به فینتک‌هایی اشاره دارد که با بهره‌گیری از تکنولــــــوژی نوآورانـــه، منجــر به تغییــر شکل ارایـه خدمات صنعت بیمه به صورت موثــر و با اثربخشـــی بیشتر مــی‌شوند

فینتــک‌هـــای پرداخـــت در مقابـــل دریافـــت و ارایــه وجه نسبت به خرید کالا یا خدمات اقدام می‌نمایند

فینتک‌هـــای رمیتنس، انتقــال پول را بین دو نفـر به دو صــورت انجام می‌دهند: در صورتی که انتقال پول بین دو شخص با پول رایج همان کشور باشد، رمیتنس داخلــی و اگـر بین دو شخــص در دو کشــــــور با ارز متفــاوت باشد، رمیتنس بیـــن‌الملــل است

شکـل متفــاوتی از وام‌دهی به صورت دیجیتـال بر بستـــر پلتفــرم‌ها یا قرض‌دهــی است که قشـــری متنوعــی از افــراد، شرکــت‌های کوچک و متـــوسط وام‌هـای دانشجــــــویی یا رهن را شـــامل مـی‌شوند

ولثتک‌ها فینتک‌هایی هستند که به صورت عام با استفاده از تکنولــوژی به مـدیریت ثروت و خدمات سرمایه‌گذاری می‌پردازند تا آنها را به صورت موثر و خودکار در اختیار افراد و شرکت‌ها قرار دهند

مطالب مرتبط:
فهرست