در سه روز هکاتون توسن چه خبر است؟

تیم های منتخب سلام

در این پست سعی دارم تا به سوالات شما درباره برنامه سه روزه هکاتون پاسخ بدم امیدوارم که نکته‌ای از قلم نیفتد.

همه تیم‌های منتخب از هفته گذشته، چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه به مستندات سرویس‌های بانکی دسترسی پیدا کرده‌اند. امیدوارم که مستندات رو بررسی کرده باشید و برآوردی از میزان زمان مورد نیاز خود برای پیاده‌سازی سرویس@ها داشته باشید.

برنامه سه روزه هکاتون طبق چارت زیر خواهد بود که بر روی سایت هکاتون نیز قرارداده شده است.

در ابتدا برنامه پذیرش و پیچ اولیه تیم‌ها در محل ساختمان ستاد پارک فناروری پردیس(ساختمان فن بازار و تجاری سازی- سالن همایش‌ها) به آدرس اینجا برگزار خواهد شد که در این برنامه هر تیم ۵ دقیقه فرصت دارد تا ایده و تیم خود را برای داوران معرفی نماید. پس از معرفی اولیه تیم‌ها به محل استقرار خود در ساختمان توسن منتقل شده که این ساختمان هم چند خیابان پایین‌تر به آدرس اینجا قرار دارد.

پس از استقرار تیم‌ها کار برنامه‌نویسی و رقابت شروع می‌شود. در طی این چالش کارگاه‌های آموزشی نیز برای تیم‌ها در نظر گرفته شده تا جنبه‌های مختلف حوزه‌های فین تک معرفی گردد.

تیم‌ها به صورت ۲۴ ساعته در محل هکاتون حضور دارند و امکانات رفاهی برایشان در نظر گرفته شده است. همچنین جهت ایاب و ذهاب تیم‌ها به محل برگزاری هکاتون کمک هزینه ایاب و ذهاب نیز پرداخت می‌شود و در روز اختتامیه نیز وسیله برگشت به تهران برای تیم‌ها فراهم شده است.

مطالب مرتبط:
فهرست