تقویم چالش نوآوری توسن

در ادامه تقویم رویداد چالش نوآوری بانکی توسن بوم معرفی می‌گردد.

۱۵ شهریور

پذیرش ایده‌ها و ثبت‌نام تیم‌ها،

۱۵ مهر

پایان ثبت‌نام و شروع فرآیند داوری ایده‌ها،

۱ آبان

اعلام راه‌یافتگان به مرحله نهایی چالش نوآوری توسن،

۶ آبان

جلسه هماهنگی با تیم‌های منتخب و تحویل مستندات و دسترسی به API توسن،

۱۳ آبان

شروع رقابت و مارتن تیم‌ها،

۱۵ آبان

داوری و اهدای جوایز در اختتامیه،

مطالب مرتبط:
فهرست