اولین تراکنش ساتنا و پایای گروهی از طریق سامانه ERP بروی حساب‌های حقوقی

اولین تراکنش ساتنا و پایای گروهی از طریق سامانه ERP بروی حساب‌های حقوقی؛ همکاری مشترک بانک‌ها، فرابوم و همکاران سیستم

با همکاری مشترک بانک‌ها، فرابوم و همکاران سیستم اولین تراکنش ساتنا و پایای گروهی از طریق سامانه EPR بر روی حساب‌های حقوقی انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرابوم این شرکت در راستای تحقق «بانکداری در هر مکان و نه فقط در بانک» در حال توسعه بُعد جدیدی از بانکداری باز در قالب بانکداری باز شرکتی است و در همین راستا برای اولین بار امکان انتقال وجه ساتنا و پایای گروهی از طریق نرم افزار راهکاران (ERP همکاران سیستم) میسر شده است.
تراکنش‌های ساتنا و پایای گروهی با پوشش کامل شرایط امضاداران حساب‌های حقوقی توسط یکی از مشتریان شرکت همکاران سیستم (اصفهان مقدم) از طریق نرم‌افزار راهکاران با مبدأ بانک صنعت و معدن به عنوان یکی از بانک‌‌های پیشرو در خلق تجربه مشتریان شرکتی بر بستر پلتفرم بوم انجام شده است.
شایان ذکر است مجموعه خدمات انتقال وجه در قالب بانکداری باز شرکتی فرابوم با پشتیبانی از قابلیت‌های کارتابلی، نخست توسط مجموعه شرکت‌های گروه همکاران سیستم از مبدا بانک اقتصادنوین بر بستر فرابوم مورد سنجش دقیق عملیاتی قرار گرفت و پس از حصول اطمینان از عملکرد این خدمت نوآورانه در حوزه بانکداری باز اکنون همکاران سیستم راهکار مشترک با فرابوم را به مشتریانش ارائه می‌دهد.
ارائه خدمات بانکداری باز از طریق سامانه‌های ERP یکی از حوزه‌های تمرکز فرابوم محسوب می‌شود که منجر به خلق و بهبود تجربه مشتریان سازمانی بانک‌ها شده و در راستای تحول دیجیتال مزایای متعددی از جمله کاهش هزینه‌های بانکداری مبتنی بر شعبه برای بانک‌ها فراهم خواهد نمود.
با توسعه سرویس‌های قابل فراخوانی از طریق ابزار راهکاران شرکت همکاران سیستم بر بستر فرابوم،اکنون مشتریان این ابزار می‌توانند برای مصارف متعددی مانند پرداخت، واریز حقوق و… با رعایت الزامات شرایط امضاداران حساب‌های حقوقی سهولت منحصربفردی در بهره‌مندی از خدمات بانکی را تجربه کنند.

مطالب مرتبط:
فهرست